Водопроводни услуги

Игри

Информация за страница Водопроводни услуги

Водопроводните услуги са различни по вид, но от тях винаги има нужда. Ежедневно фирмите получават повиквания за запушен канал на мивката в кухнята или банята, а така също и за проблеми с тръбопровода. Помпените станции с авариен изпускател  пък са особено актуални , защото действат качествено и ефикасно. Изпускателят при помпените резервоари е предназначен да създава свободен оток на каналните води направо в приемателя. По този начин винаги, когато по технически причини или поради липса на ток помпите не са в състояние да преодолеят редовния приток, мръсните води се отичат свободно в канала. Аварийните изпускатели обаче трябва винаги да бъдат монтирани със съгласието на санитарните власти. Той се поставя на необходимата височина както преди, така също и в самия черпателен резервоар – и двата варианта са възможни. В случай, че за създаването на такъв липсва възможност, е необходимо помпената станция да бъде снабдена с допълнителни аварийни помпи и двигатели с вътрешно горене.

                По отношение на размра на резервоара, той може да бъде определен по различни начини. Например при население от 10 000 жители и норма на водопотребление от 150 литра дневно. Също така е възможно да се направи таблица  за определяне точния брой на помпите като се вземе предвид притокът на каналната вода в определени часове от денонощието. Що се отнася до това дали помпите работят в изправност, те се контролират и наблюдават постоянно от различните специалисти в столицата и страната, а така също и от колектив по отпушване на канали. Друг вид водопроводна услуга е отпушването на септични ями. От своя страна те биват еднокамерни, двукамерни или трикамерни. По форма пък те се делят на кръгли и правоъгълни. Първият се прави от готови бетонни или каменинови елементи с ревизонен отвор за вкарване на пружината или маркуча, с които се отпушват канали. Въпреки че днес в почти всички населени места има прокарана канализация, много хора остават привърженици на септичните ями. Такива хора обикновено имат вили и къщи в по-отдалечени райони и ги правят, за да поемат отпадъците. И те като каналите е възможно да се запушат, поради което се налага да се потърси помощта на ВиК специалисти.

Обемът на септичните ями при денонощен разход на вода от 10 кубични метра приема равен на 4 пъти от него. С нарастване на денонощния разход обаче обемът на септичната яма може да бъде намален,като към получения обем се прибавя и обемът от утайките за половин или една година. В този случай значение има колко пъти се чисти ямата в годината – един път или два пъти. Благодарение на тази услуга, която извършват ВиК специалистите, може да се изхвърли огромно количество отпадъци, които иначе биха попаднали в канализационните системи. Поддръжката на една такава септична яма обаче не е лесна и изисква много грижи и най-вече наблюдение, за да се избегне евентуално запушване. Добре функциониращите канализационна система и тръби безспорно са много важни в ежедневието на хората, за да бъдат в състояние да извършват елементарните и битови потребности като миенето на съдове.

Етикети:   Услуги
eXTReMe Tracker